Breeding and showing Dogue de Bordeaux, French Bulldog and English Bulldog

Money Penny de Molosse AntiqueKallenavn: Eva

Eier: Joakim Bruno Larsen, Norge
11 uker gammel


11 uker gammel

9 uker  gammel

8 uker gammel

For alltid i våre hjerter og tanker.......


28.11.2009 - 23.06.2016

Copyright 2000-2020 © All Rights Reserved