Mercedes de Molosse AntiqueKallenavn: Stella

Eier: Martin og Gunn Karlsen Pedersen, Norge
2 år gammel


2 år gammel

1,5 år gammel

1,5 år gammel

For alltid i våre hjerter og tanker.......


28.11.2009 - 26.08.2014