Breeding and showing Dogue de Bordeaux, French Bulldog and English Bulldog

Casanova de Molosse Antique
Kallenavn: Frank Anges

Eier: Anne Kristin Grimstad, Norge
1 år gammel


7 uker gammel

7 uker gammel

4 uker  gammel

For alltid i våre hjerter og tanker...


24.07.2010- juni 2016

Copyright 2000-2020 © All Rights Reserved