Breeding and showing Dogue de Bordeaux, French Bulldog and English Bulldog

Blazer de Molosse AntiqueKallenavn: Blazer

Eier: Michael Neupart, Danmark

13 mnd gammel


13 mnd gammel

13 mnd gammel

3 mnd gammel

For alltid i våre hjerter og tanker.......


11.02.2004 - 2011

Copyright 2000-2020 © All Rights Reserved