Engelsk Bulldog oppdrett


Hvis alt går som planlagt vil vi starte oppdrett av Engelsk Bulldog i 2014


Valpene blir preget i hjemmemiljø i stua og i hagen. Jeg ønsker å levere mine valper til hjem som kan tilby livslang forpliktelse og som setter hundenes velferd i sentrum .