Jaws de Molosse Antique
Kallenavn: Jaws

Eier: Fredrik Haulan, Norge
1 år gammel


4,5 mnd gammel

2,5 mnd gammel

2,5 mnd gammel

For alltid i våre hjerter og tanker...


12.01.2008 - 28.02.2011