Breeding and showing Dogue de Bordeaux, French Bulldog and English Bulldog

DdBX oppdrett


Mitt mål med oppdrettet er godt gemytt, god helse, god bevegelighet og selvfølgelig best mulig eksteriør. Særlig er jeg opptatt av å innarbeide langtlevende linjer i mitt avlsarbeid. Ingen hund er perfekt, men får man avkom som er hakket bedre  igjen enn sitt opphav,  er man langt på vei til å gjøre rasen enda bedre.


Valpene blir preget i hjemmemiljø i stua og i hagen. Jeg ønsker å levere mine valper til hjem som kan tilby livslang forpliktelse og som setter hundenes velferd i sentrum .

Barchetta de Molosse Antique

Inca de Molosse Antique

Hooch de Molosse Antique

Chevy de Molosse Antique

"Veien til fremtiden"

Copyright 2000-2020 © All Rights Reserved