DdBX oppdrett


Mitt mål med oppdrettet er godt gemytt, god helse, god bevegelighet og selvfølgelig best mulig eksteriør. Særlig er jeg opptatt av å innarbeide langtlevende linjer i mitt avlsarbeid. Ingen hund er perfekt, men får man avkom som er hakket bedre  igjen enn sitt opphav,  er man langt på vei til å gjøre rasen enda bedre.


Valpene blir preget i hjemmemiljø i stua og i hagen. Jeg ønsker å levere mine valper til hjem som kan tilby livslang forpliktelse og som setter hundenes velferd i sentrum .

Barchetta de Molosse Antique

Inca de Molosse Antique

Hooch de Molosse Antique

Chevy de Molosse Antique

"Veien til fremtiden"