Ignition de Molosse Antique
Kallenavn: Max

Eier: Frank Olsen, Norge
3 år gammel


3 år gammel

2 år gammel

1 år gammel

For alltid i våre hjerter og tanker.......


29.09.2007 - 28.06.2012