Fransk Bulldog oppdrett


Mitt mål med oppdrettet er godt gemytt, god helse, god bevegelighet og selvfølgelig best mulig eksteriør. Ingen hund er perfekt, men målet er jo å få avkom som er enda bedre enn sitt opphav.


Valpene blir preget i hjemmemiljø i stua og i hagen. Jeg ønsker å levere mine valper til hjem som kan tilby livslang forpliktelse og som setter hundenes velferd i sentrum .

Arthur de Molosse Antique

Betty de Molosse Antique

Chocolate de Molosse Antique

Dom Pérignon de Molosse Antique