Engelsk Bulldog

 "Våken, dristig, lojal, pålitelig og modig."


Engelsk bulldog er i dag å betrakte som en ren selskapshund til tross for at den befinner seg i gruppe 2 i FCI. Den har det best når den får være i nærheten av sine mennesker, og lysten til å stikke av er vanligvis ikke så stor. Normalt bjeffer den heller ikke mye


Historie:

Bulldog er Englands nasjonal rase og har alltid hatt sitt navn knyttet til den gamle ”folkeforlystelsen” bullfighting. Under Henrik den VIIIs regjeringstid ble det lansert en ny variant – kamper

mellom bulldog og bjørn, noe som begynte i Birmingham rundt år 1530. Kongen hadde sine egne innhegninger for bulldoger og bjørner, og dette ble en meget lukrativ forretning. Alle britiske konger fram til 1685 dyrket sporten. Da det ikke ble regnet som ”fint” lenger ble det upopulært i kongefamilien og hoffkretser, men de laverestilte samfunnskretser holdt ”sporten” ved like til den ble forbudt ved lov i 1835. Men de hunder som ble benyttet hadde nok ingen større likhet med våre dagers bulldog. Etter hvert som man utviklet teknikken i oksekampene, begynte også et målbevisst avlsarbeid for å gjøre hundene mer effektive. En slik hund burde ha et kraftig og mektig hode med kort, bredt og sterkt kjeveparti, underbitt og sterkt tilbakelagt nesebrusk. Den burde også ha en bred, sterk og godt utviklet front for å motstå store påkjenninger, mens bakparten måtte være betydelig lettere slik at hunden ikke ble for baktung. Og den måtte være så lav som mulig for bedre å unngå oksens horn. Dette var oppskriften, og slik ble da forløperen til vår tids bulldog til. Men utviklingen videre er et resultat av avlsarbeidet etter 1860, for da oksekampene

var over holdt bulldogen på å dø ut og det var ytterst få renrasede bulldoger igjen. Rasen ble så avlet fram til å bli en fredelig rase der eksteriør og anatomi har gjort at den er blitt populær. Engelsk bulldog ble importert til Norge før første verdenskrig, og rasen hadde en glansperiode i 1920-årene. Hele tiden siden da har det vært nye driftige entusiaster som har bidratt til å føre de gamle tradisjonene videre


Bruksegenskaper:

Engelsk bulldog liker å gå tur, også i skog og mark, men den vil gjerne bestemme tempoet selv. Den er normalt ikke å finne i agility- eller lydighetsringene, men unntak

finnes. Man må være forsiktig med mosjon i sterk varme da den kan få pusteproblemer.


Rasestandard:

Engelsk bulldog er en glatthåret, tettbygd hund. Den er ganske lavstilt, bred, kraftfull og kompakt. Hodet er massivt og ganske stort i forhold til hundens totale størrelse. Det må allikevel på ingen måte være så overdrevet at det ødelegger symmetrien i helheten eller innvirker på kraften i bevegelsene. Ansiktet er kort, snuten er bred og butt med svak oppstoppernese. Kroppen er kort og kompakt, bena er kraftige, muskuløse og harde, bakparten er høy og kraftig, men noe lettere sammenliknet med den tyngre forparten. Tispen er ikke så imponerende som hannhunden


Stell:

På grunn av sin korte glatthårede pels er det en lettstelt hund, men man må daglig etterse hudfolder og rynker i hodet slik at de holdes rene og tørre. Neglene må klippes ofte, da de ikke

slites nok på naturlig måte.Fakta om Norsk Bulldog Klubb

Norsk Bulldog Klubb er en av de eldste raseklubbene i Norge. Klubben ble stiftet i 1919, den gang kun for rasen engelsk bulldog. På slutten av 1930-tallet ble den franske bulldogen også innlemmet i klubben. I 2004 ble klubben omorganisert med et hovedstyre og to avdelinger for henholdsvis fransk og engelsk bulldog. Antall registrering av bulldoger pr år har steget jevnt og trutt de siste årene. Vi ser også en gledelig økning av antall bulldoger på utstillinger samt som plasserte i gruppe/BIS-finaler. Etterspørselen etter bulldoger av begge raser har vært meget stor de siste årene, noe som dessverre har medført en kraftig prisøkning på valper. Kombinasjonen av høy valpepris og stor etterspørsel har også dessverre medført at rasene er populære blant hundesmuglere.


http://www.norskbulldogklubb.net/

bulldog@klubb.nkk.no


Våkent blikk

Finnes i mange forskjellige fargevarianter

I farta...

Valp

"Kraftfull og besluttsom"