Firebird Chick de Molosse Antique
Kallenavn: Chantal

Eier: Paolo Bacchilega, Italia

Hjemmeside: http://www.allevamentomontalbano.com/2 år gammel


2 år gammel

2 år gammel

2 år gammel

For alltid i våre hjerter og tanker.......


24.01.2006 - 16.08.2009