Breeding and showing Dogue de Bordeaux, French Bulldog and English Bulldog

King Kobra de Molosse Antique
Kallenavn: King

Eier: Roy Andre Bergerud, Norge
3 år gammel


3 år gammel

3 år gammel

8 uker gammel

For alltid i våre hjerter og tanker.......


27.04.2009 - 12.06.2012

Copyright 2000-2020 © All Rights Reserved