Gnnarrff de Molosse Antique


1 HP


1 BIR valp


Kallenavn: Diesel

Eier:  Jo Øyjordet, Norge
5 år gammel


4 år gammel

20 mnd gammel

1 år gammel

For alltid i våre hjerter og tanker.......


06.04.2006 - 17.12.2012