Bir de Molosse AntiqueKallenavn: Egon

Eier: Familien Krogstad, Norge

10 mnd gammel


6 mnd gammel

4,5 mnd gammel

4,5 mnd gammel

For alltid i våre hjerter og tanker.......


11.02.2004 - 2008