Laban de Molosse Antique
Kallenavn: Shootas

Eier: Daniel Aurtun, Norge
2 år gammel


2 år gammel

2 år gammel

5,5 mnd gammel

For alltid i våre hjerter og tanker.......


08.05.2009 - 12.09.2011